Väikeettevõtja 5.taseme õppekava 2. moodul: Äritegevuse kavandamine ja käivitamine

Eesti majandus on ärierialade riiklikule õppekavale vastav 1õn mahus e-kursus.

Majandusõpetus II on ärierialade riikliku õppekava samanimelisele moodulile vastav e-kursus