Materjalid raamatupidajatele

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.
Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.
Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.
Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust

Koostatud kursus annab ülevaate FIE raamatupidamisest

Maaturismi juhtimisõpe on 4ÕN mahus e-kursus, mis koosneb järgmistest teemadest:

1) juhtimise alused

2) personalijuhtimine

3) kvaliteedijuhtimine

4) projektijuhtimine

5) finantsjuhtimine