Kursus annab ülevaate Eesti kultuuriloost alates muinasajast kuni XX sajandi lõpuni.

Kursusel osaleja saab ülevaate Eesti ajaloo periodiseeringust, võõrvõimudest ja haldusjaotusest.