Kursus võtab kokku kõik olulisemad kunstisuundumused ja -voolud alates 19. sajandi lõpust kuni tänapäevani. Kõrvuti 20. sajandi olulisemate kunstnike loomingu tundma õppimisega saadakse ülevaade ka Eesti kunstist möödunud sajandil.

Kursus on mõeldud eelkõige kutsekoolide kunstilise kujunduse ja artisani õpilastele, aga samuti kõigile kunstihuvilistele.