Inglise ärikeele kursus on mõeldud ärikorralduse ja väike-ettevõtluse erialade õpilastele iseseisvate ülesannete täitmiseks.