Multimeedia kujundajaile vajalik sõnavara, suulised ja kirjalikud tekstid.

Idee, identiteet, intertekstuaalsus - kuidas leida idee, kuidas ideedest sünnib tervik ehk identiteet, ning kuidas suhestub olemasolevate kultuuritekstidega.