Moodle alustajatele

Tartu Ülikool

Õppejõud: Marju Piir

Koolituse tase: kesktase

Maht (AP): 1 EAP

Õpikeskkond: auditoorselt 12 tundi, iseseisev töö (14 h) ja e-tugi Moodles

Sihtrühm: kutseõppeasutuste õppejõud, kes soovivad saada algteadmisi ja oskusi Moodle kursuse disainimisest, kõik muud huvilised

Kursuse eesmärk: Kursuse lõpetaja oskab iseseisvalt kasutada õpikeskkonna Moodle esmaseid võimalusi enda kursuse loomisel.

Kursusel osalemiseks vajalikud eelteadmised: algtasemel arvuti- ja internetikasutusoskus. Soovitav oleks oma (proovi)kursuse teema ja mõnede materjalide (nt doc-failid, pildid vms) olemasolu.

Kursusel käsitletavad teemad: Moodle õpikeskkonna üldine tutvustus. Enda kursuse põhja tellimine. Kursuse seadistamine. 2-3 mooduli jaoks e-õppematerjalide loomine ning sobivate vahendite ning tegevuste lisamine kursusele.