Kursusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised märgistuskeelte süntaksist ja semantikast ja oskab nende abil luua dokumente ning oskab kasutada tarkvara, mis töötleb XML-is loodud dokumente.
Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust

Sissejuhatus, FreeBSD
inetd ja standardsed võrguteenused (pisemad serverid nagu daytime, tftp, chargen jne.)
OpenSSH
Failiserverid (ftp, NFS, Samba)
DHCP, DNS
Weebiserverid
Multimeedia serverid

Kursus annab ülevaate tänapäevastest krüptoalgoritmidest, lihtsamatest andmekaitse- ja autentimise skeemidest. Kursusel käsitletakse ISKE-l baseeruvat turvameetmete süsteemi. Praktilise poole pealt käsitleb kursus viiruste, nuhkvara ja rootkiti tõrjet windows operatsioonisüsteemis, paroolide valikut, koduse WiFi ühenduse turvamist, failide ja kaustade kaitsmist nii krüptograafia kui ka õiguste seadmise abil ning failide tervikluse kontrolli.
Tublimatele on kursusel võimalik tutvuda OpenSSL ja SSH protokollidega. Eraldi vaadeldakse arvutivõrkudes levinud URL-il baseeruvaid ründeskeeme nagu Phishing.