Erialase inglise keele kursus on mõeldud sotsiaalhoolduserialade õppijatele iseseisvate ülessannete täitmiseks.