Uute teadmiste ja oskuste omandamine toimub kogu elu. Karjäär on inimese elukestev areng kõigi tema elurollide omavahelises kooskõlas. Karjääri kujundamine tänases maailmas on kui uutmoodi olemise ja elamise viis, mis eeldab ergast meelt, taiplikkust, tegevuses paindlikkust, avatust kõigele uuele, koostööle ja muutustele. Oluline on valmisolek erinevate võimaluste märkamiseks, nende kasutamiseks ning eesmärkide seadmise oskus.