Kursus om mõeldud kolmanda kursuse kokkadele ja annab lühiülevaate erinevate rahvuste toitumisharjumistest.