Sellel kursusel käsitletakse puitmaterjale, puiduehitust, puiduomadusi.