Müügitöö korralduse õpetusega taotletakse, et õpilane:

omandab teadmised kaubanduse struktuurist, kaupluste liikidest;

omandab teadmised müüja tööülesannete täitmiseks- kaupade müügiks ettevalmistamine, kaupade väljapaneku põhimõtted, kaupade arvestus;

arendab kutsetöös olulisi isikuomadusi, enesemotivatsiooni ja oma tegevuse eesmärgistamist.